Subsidies en financiële ondersteuning voor de aanschaf van een scootmobiel

Subsidies en financiële ondersteuning voor de aanschaf van een scootmobiel

Subsidies en financiële ondersteuning voor de aanschaf van een scootmobiel kunnen een belangrijke rol spelen bij het vergemakkelijken van mobiliteit voor mensen met een beperking. Verschillende gemeenten bieden subsidies aan om de kosten van een scootmobiel te verminderen. Daarnaast zijn er ook andere financiële regelingen beschikbaar, zoals het Persoonsgebonden Budget (PGB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze maatregelen zorgen ervoor dat scootmobielen toegankelijker worden voor mensen die ze nodig hebben.