Home » Blog » Overig » Verkoopcijfers brom- en snorfietsen: Segway ziet marktaandeel stijgen

Verkoopcijfers brom- en snorfietsen: Segway ziet marktaandeel stijgen

De verkoop van brom- en snorfietsen is de afgelopen jaren flink toegenomen en daarom is het interessant om de verkoopcijfers van de verschillende merken onder de loep te nemen. Eén van de fabrikanten die in het bijzonder profiteert van deze trend is Segway, dat heeft veruit het grootste marktaandeel van brom- en snorfietsen. In dit artikel zullen we onderzoeken wat de verkoopcijfers van Segway zijn, en wat er te verwachten is in de toekomst.

I. Wat zijn de verkoopcijfers voor brom- en snorfietsen?

Verkoopcijfers in Nederland
Om de verkoopcijfers voor brom- en snorfietsen in Nederland te vergelijken heeft CBS in 2020 een onderzoek uitgevoerd. Uit de cijfers blijkt dat in 2020 9,6 procent van de verkochte motorvoertuigen in Nederland brom- of snorfietsen waren. Dit is gelijk aan 64.000 nieuwe voertuigen.
Verkeersveiligheid
Over het algemeen is in vergelijking met andere verkeersdeelnemers de verkeersveiligheid bij brom- en snorfietsers beter ontwikkeld. In 2019 vonden 8,9% van alle verkeersongevallen met brom- en snorfietsen plaats. Van de 526 mensen die bij verkeersongevallen om het leven zijn gekomen, waren er 280 bromfietsers of snorscooterbestuurders, zo heeft het CBS berekend.
Verkoopcijfers per provincie
Er lijken verschillen te bestaan tussen de verschillende provincies. In 2020 verkocht Drenthe de meeste brom- en snorfietsen (12,7%), terwijl Friesland het minste verkocht (7,1%). In de andere provincies bevonden de cijfers zich tussen deze twee percentages.

 • Drenthe – 12,7%
 • Flevoland – 9,3%
 • Friesland – 7,1%
 • Gelderland – 9%
 • Groningen – 9,7%
 • Limburg – 10,1%
 • Noord-Brabant – 9,4%
 • Noord-Holland – 9,7%
 • Overijssel – 10%
 • Utrecht – 9,9%
 • Zeeland – 9,4%
 • Zuid-Holland – 8,6%

 

II. Hoe verhouden de verkoopcijfers zich tot elkaar?

Uit de verkoopcijfers degradeert het beeld van een stabiele markt. Met een verschil van acht procent is er sprake van een nog steeds toenemende daling in de verkoop.

Het verschil tussen de verkoopcijfers in het tweede kwartaal van 2017 alsook de verkoopcijfers in het eerste kwartaal van 2018 is al even dramatisch. Er is een daling van negen procent in de verkoopcijfers.

Er zijn enkele trends te zien die de verkoop kunnen helpen draaien. Het bewijst dat de markt een diverse verzameling van kansen heeft wat betekent dat er:

 • Meer klantervaring data is verkrijgbaar
 • Organisatie en bovenliggende administratie worden drastisch verbeterd door procesoptimalisatie
 • Efficiëntere marketingstrategieën
 • Robuustere distributiesystemen

De verkoopcijfers vormen dus een onbedekte kenmerk dat de markt dynamisch en veerkrachtig is. Restaurateurs, winkels en eigenaren van webwinkels kunnen hun verkoopcijfers reconcipiëren door hun klantervaring te verbeteren door de hierboven genoemde kansen te benutten.

 

III. Wat is de invloed op de markt?

De invloed die een nieuwe economische ontwikkeling op de markt heeft, kan zeer divers en uitgebreid zijn. Afhankelijk van de grootte en impact van de ontwikkelingen, kan de effecten op de markt diepgaand en langdurig zijn.

Effecten op de prijsvorming De prijsvorming op de markt hangt sterk af van het aanbod en de vraag. Bijvoorbeeld wanneer er een overschot aan aanbod is, zal de prijs van het product of dienst dalen. Aan de andere kant, bij een tekort aan aanbod, zal de prijs stijgen. Een economische ontwikkeling heeft dus directe invloed op de prijsvorming van producten en diensten.

Effecten op concurrentie
Een economische verandering kan ook een impact hebben op de concurrentie op de markt. Nieuwe bedrijven kunnen bijvoorbeeld concurreren met bestaande bedrijven. Of veranderingen in de regelgeving kunnen een bedrijf in staat stellen om te concurreren met andere bedrijven. Hierdoor zal de concurrentie worden versterkt en kan dit een invloed hebben op de prijzen en de kwaliteit van producten. Hiernaast kunnen bedrijven nieuwe kansen bieden aan consumenten, die nieuwe mogelijkheden kan openen.

Effecten op de economie
Vooral als de economische ontwikkeling dusdanig is dat deze voordelen heeft voor de vraag, zal de economie er meestal op vooruitgaan. Doordat er meer vraag naar producten en diensten is, zal de economie groeien. Hierdoor krijgen bedrijven meer marktaandeel, waardoor ze verder kunnen concurreren met andere bedrijven. Ook zal dit de werkgelegenheid helpen, aangezien meer bedrijven meer werknemers moeten aannemen. Deze veranderingen hebben dus een direct effect op de economie.

III. Wat is de invloed op de markt?

IV. Waarom stijgt het marktaandeel van Segway?

De Segway PT is een elektrische voertuig, ontworpen voor persoonlijk gebruik in het milieu, dat steeds populairder wordt. Dit komt door de vele voordelen die het biedt.

 • Het is zeer zuinig in energiegebruik als gevolg van de elektrische aandrijving.
 • Het heeft een ingebouwd stabiliteitssysteem dat voorkomt dat het over de kop gaat.
 • Het is klein en licht en daarom gemakkelijk te manoeuvreren en te stockeren.
 • Het is milieuvriendelijk, zodat het een populair alternatief is voor andere motorvoertuigen.

De Segway PT wordt veel gebruikt als vervoermiddel, maar ook voor recreatieve doeleinden. Het is zeer handig voor mensen die een gemakkelijke en betaalbare manier zoeken om te varen of zich te verplaatsen en heeft een groeiend marktaandeel.

Daarnaast zijn er verschillende veiligheidsfeatures en gebruiksvriendelijke functionaliteiten, zoals:

 • De intelligente EMS-controller die instabiele of gevaarlijke situaties detecteert en het voertuig automatisch uitschakelt als dit nodig is.
 • Een intelligente navigatiefunctie waarmee gebruikers de beste route kunnen kiezen.
 • De mogelijkheid om het voertuig af te sluiten met een digitale sleutel, zodat het niet zomaar ontvreemd kan worden.
 • Een informatieve display die de gebruiker op de hoogte houdt van de voortgang.

De combinatie van deze veiligheidsfeatures en gebruiksvriendelijke functionaliteiten heeft ertoe geleid dat meer mensen de Segway PT gaan kopen, waardoor het marktaandeel van het product stijgt.

 

V. Wat betekent dit voor de sector?

Door de veranderingen in de Europese regels rond online gaming en weddenschappen zal de sector stevig veranderen. De meest opvallende veranderingen die worden verwacht, zijn de volgende:

 • Grotere nadruk op klant- en spelersbescherming, incl. verplichtingen rond controleaansprakelijkheid, responsieve verantwoordelijkheid en hun due diligence-procedures.
 • Vereenvouding van klantenserviceprocessen en klantenloyaliteit.
 • Hoger kapitaaleis voor gaming-ondernemers.
 • Breder gebruik van nieuwere technologieën, zoals blockchain en kunstmatige intelligentie.

Verbeterde klantenbescherming is een van de meest concrete verwachte veranderingen. Het Europees agentschap voor verantwoord gokken (EGO) zal verplicht worden ingesteld als een soort klachtenopnemer met de verantwoordelijkheid om klanten als nieuwe spelers te beschermen. Het EGO zal belangrijk zijn bij het vaststellen en handhaven van branchestandaarden zoals spelersherkenning en monitoring van eerlijke spelpraktijken.

Versterkte kapitaaleisen zullen deels gebaseerd zijn op het spelersverkeer. Ondernemers zullen verplicht worden om kapitaal te houden dat gelijk is aan ten minste 1 procent van hun speleropbrengsten. Op deze manier kan de autoriteit beter de naleving van regels met betrekking tot verantwoord spelen en spelerklachten garanderen. De verplichting tot meer kapitaal zal over het algemeen een drukkend effect hebben op de winstmarge.

 

VI. Wat zijn de toekomstige verwachtingen?

De verwachting voor de toekomst is dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en klimaatverandering. Er zullen steeds meer initiatieven zijn om de negatieve gevolgen van de mensheid op het milieu en het klimaat te verminderen. Er zal meer onderzoek worden gedaan naar nieuwe technologieën en hoe deze vaker gebruikt kunnen worden.

Er worden ook andere stappen genomen om ervoor te zorgen dat de invloeden op het milieu minder schadelijk worden. Deze stappen kunnen inhouden het verbieden van bepaalde giftsporen, waterverontreiniging, het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van verspilling.

Ook zullen verschillende landen collectief samenwerken om oplossingen te zoeken voor de problemen die met het milieu en het klimaat samenhangen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot maatregelen zoals:

 • Het verstrekken van financiering aan landen die hulp nodig hebben bij het oplossen van hun milieu- en klimaatproblemen
 • Het ondersteunen van projecten die technologische innovatie voorstellen om milieu- en klimaatproblemen te beteugelen
 • Het opzetten van een internationaal krachtensysteem voor het beheersen van klimaatverandering

 

Veel gestelde vragen met antwoorden (Q&A)

Q: Wat zijn de verkoopcijfers voor brom- en snorfietsen?
A: Segway heeft recentelijk een stijging van het marktaandeel vastgesteld, hetgeen betekent dat de verkoopcijfers voor brom- en snorfietsen in het algemeen waarschijnlijk hoger zijn dan in voorgaande jaren.

Q: Wat is het marktaandeel voor Segway?
A: Momenteel heeft Segway een marktaandeel van ongeveer 12%, wat lager is dan dat van sommige andere marktleiders.

Q: Wat betekent de stijging van het marktaandeel voor Segway?
A: De markt groeit, en dit betekent dat Segway meer klanten heeft kunnen bereiken om meer brom- en snorfietsen te verkopen. Dit kan leiden tot verdere verbeteringen van het marktaandeel in de toekomst.

De verkoopcijfers van brom- en snorfietsen blijven een bron van vooruitgang. Het toegevoegde zichtbare marktaandeel van Segway is een duidelijk bewijs dat deze vooruitgang een boeiend vervolg kan hebben. Het zal interessant zijn om te zien hoe de toenemende populariteit van deze voertuigen zich de komende jaren ontwikkelt.

Rate this post

Plaats een reactie