Home » Blog » Overige » Prijslijst Horwin Benelux per 1 augustus 2023

Prijslijst Horwin Benelux per 1 augustus 2023

⁤ Welkom bij de⁤ introductie van de nieuwe prijslijst voor Horwin Benelux per 1 augustus 2023. In deze informatieve artikel willen​ we je op de hoogte ⁤stellen van‌ de recente⁤ veranderingen in de⁣ prijzen‌ van ons productassortiment. We zullen ‍de prijswijzigingen van onze verschillende ⁤modellen in kaart brengen, zodat je een duidelijk overzicht hebt van de huidige ⁤prijzen. Deze neutrale ‌benadering stelt je⁣ in staat om weloverwogen beslissingen te nemen bij de ‌aanschaf⁤ van een Horwin-product. Laten we dus zonder verdere vertraging de prijslijst van Horwin‍ Benelux per‌ 1 augustus 2023 verkennen.
Prijslijst Horwin​ Benelux per 1‍ augustus 2023

1. Nieuwe prijslijst Horwin Benelux: ‌Overzicht van prijzen ⁣per 1 augustus 2023

De prijzen‍ van Horwin Benelux zijn per 1 augustus 2023 aangepast. Hieronder vindt u een overzicht ‍van de ‌nieuwe prijzen voor onze producten. ⁢Wij hebben⁢ ons uiterste best gedaan om de prijzen ‍zo concurrerend mogelijk⁤ te houden, rekening houdend met de marktsituatie en ⁤de​ kwaliteit van onze producten.

De nieuwe ⁤prijslijst bevat ‌verschillende modellen en ‍opties. Of ​u nu op zoek bent naar een​ elektrische scooter,‍ e-bike ‌of⁤ elektrische⁢ step,‌ wij hebben een breed assortiment‍ dat ⁣aan ⁤uw behoeften voldoet. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we het overzichtelijk gemaakt met een ongenummerde lijst waarin u de prijzen kunt vinden voor​ elk model en elke⁢ optie.

Bij‍ Horwin Benelux streven we ernaar om onze klanten ⁣de‍ beste ​prijs-kwaliteitverhouding te​ bieden. Daarom hebben ⁣we ‌ervoor gezorgd dat onze prijzen competitief ⁣zijn in vergelijking met andere aanbieders in de markt. Voor⁢ meer gedetailleerde⁤ informatie over⁣ onze prijzen per model en optie, verwijzen wij u graag naar onze website ⁣waar⁣ u de meest up-to-date prijslijst⁢ kunt vinden. Wij hebben ⁤ons assortiment zorgvuldig samengesteld om aan⁢ de diverse‌ behoeften van onze ​klanten te ‍voldoen, zowel in termen van specificaties als prijzen.

1. Nieuwe prijslijst Horwin ​Benelux: Overzicht van prijzen​ per 1 augustus⁤ 2023

2. Elektrische scooters van Horwin Benelux: Prijsaanpassingen en beschikbaarheid

Horwin Benelux heeft⁢ recentelijk enkele prijsaanpassingen doorgevoerd voor hun ⁢elektrische scooters.‌ Deze wijzigingen zijn van‍ toepassing op bepaalde modellen en zijn bedoeld om een ‌betere ​prijs-kwaliteitverhouding te bieden aan onze ​klanten. We hebben zorgvuldig‌ gekeken naar de markt en naar ⁤de⁣ behoeften van onze klanten, en we geloven dat deze prijsaanpassingen de ⁣beste optie zijn voor zowel⁤ ons​ bedrijf als onze klanten.

 • De​ prijzen van de Horwin EK3 zijn ‍verlaagd om deze elektrische scooter⁣ nog ​toegankelijker te maken. Met zijn moderne ⁣design en geavanceerde technologie⁣ is de Horwin EK3⁤ een geweldige keuze voor stedelijk woon-werkverkeer.
 • Daarnaast ⁤hebben we de⁣ prijzen ⁢van de Horwin‌ CR6 en CR6 Pro aangepast. Deze modellen bieden een uitstekende rijervaring en zijn nu verkrijgbaar tegen een nog ⁢competitievere prijs. Met hun ⁢krachtige prestaties ⁣en indrukwekkende⁢ batterijduur zijn de Horwin CR6 en ​CR6 Pro perfect geschikt voor langere ‌ritten en avontuurlijke tochten.

We begrijpen dat ‍de ⁢beschikbaarheid van onze elektrische​ scooters van⁣ belang ‍is voor onze klanten. We werken nauw samen​ met onze dealers om⁣ ervoor⁣ te zorgen dat de voorraad op peil⁣ is⁤ en dat onze ⁤klanten snel kunnen genieten van hun nieuwe Horwin scooter. Als u geïnteresseerd bent in een van onze modellen, raden we u aan contact op te nemen met​ een van onze erkende dealers voor⁢ de meest actuele informatie over beschikbaarheid en levertijden. We streven⁤ ernaar om onze ​klanten een uitstekende service⁢ te bieden in combinatie met hoogwaardige elektrische scooters van ⁤Horwin‌ Benelux.

3. Tarieven en specificaties‌ van Horwin Benelux-modellen vanaf augustus 2023

Horwin Benelux-modellen zijn elektrische ‍scooters die beschikbaar⁢ zijn vanaf⁢ augustus 2023. Hieronder vindt⁤ u meer informatie over⁣ de tarieven en specificaties van deze modellen:

Tarieven:

 • Horwin CR6:​ De prijs van deze‌ sportieve ‌elektrische scooter begint bij €2.499,-. Het‍ is uitgerust⁤ met ⁢een 3000W motor en ⁤een verwisselbare lithiumbatterij met‌ een bereik van ⁣ongeveer 120 km. Met ⁤een‌ maximale ​snelheid‍ van ‍45 km/u is deze scooter ​perfect ​geschikt voor stedelijke omgevingen.
 • Horwin CR6​ Pro: Deze geavanceerde elektrische scooter⁢ heeft een ‍prijskaartje vanaf €3.499,-. Het beschikt over een 6000W motor en een verwisselbare lithiumbatterij met een bereik​ van ⁣ongeveer⁣ 150 ‌km. Met een maximale snelheid van 80 km/u is het ideaal⁢ voor ​langere ritten.

Specificaties:

 • Horwin CR6: Motorvermogen:⁤ 3000W, batterijcapaciteit: ​72V/46Ah, topsnelheid: 45 km/u, oplaadtijd: 4-6 uur, gewicht: ongeveer 90 ⁣kg.
 • Horwin CR6 Pro:‍ Motorvermogen:‌ 6000W, batterijcapaciteit: 72V/64Ah, topsnelheid: 80 km/u, oplaadtijd:⁤ 5-7⁢ uur, ‌gewicht: ongeveer ​105 kg.

Horwin Benelux biedt betrouwbare en hoogwaardige elektrische scooters die een duurzaam en efficiënt alternatief vormen voor⁢ traditionele ⁤scooters. Met hun⁣ indrukwekkende⁢ prestaties en‌ moderne ontwerpen zijn de Horwin-modellen de ​perfecte keuze voor milieubewuste rijders‌ die op zoek zijn naar een comfortabele, ‍betrouwbare en stijlvolle rijervaring.

4.⁤ Wat‌ u ‌moet weten over de prijswijzigingen van Horwin Benelux

Horwin Benelux heeft ⁤aangekondigd ‍dat er prijswijzigingen zullen plaatsvinden voor ​een aantal van⁤ hun producten.‍ Het is belangrijk om op ⁢de hoogte ​te zijn van deze wijzigingen, zodat u niet voor verrassingen komt te ‍staan. Hieronder volgt​ wat u moet weten:

– De prijswijzigingen‌ zullen van invloed zijn ⁢op ‍specifieke modellen van Horwin Benelux. Het is raadzaam ⁣om de ​officiële website of een erkende dealer te ⁢raadplegen voor‍ een gedetailleerde ‌lijst van de producten waarvoor de ⁢prijzen zullen ⁤veranderen.

-‍ De prijzen van de betreffende modellen zullen ‍op ⁢bepaalde data worden aangepast. Deze data zullen ook worden gecommuniceerd via‍ de⁣ officiële⁢ kanalen van Horwin Benelux. Het is dus verstandig om regelmatig deze ‌kanalen ⁤in de gaten⁢ te ⁣houden om op de​ hoogte ⁤te blijven van de exacte‌ prijswijzigingen en de deadlines.

– ⁣Het is belangrijk om te‌ benadrukken dat de prijswijzigingen ‌geen invloed zullen hebben op⁣ eerder ‌gemaakte⁢ aankopen of bestellingen.‌ Als u al een bestelling ⁢heeft geplaatst ⁢voor een Horwin Benelux-product vóór de datum van de prijswijziging, zal⁤ de ‌prijsstelling van uw bestelling niet ⁢worden beïnvloed. Deze ⁤wijzigingen gelden alleen voor​ nieuwe bestellingen na de ​aangekondigde ⁢wijzigingsdatum.

5. Horwin ‍Benelux: Actuele prijzen voor elektrische scooters‍ in ⁢de Benelux-regio

Horwin Benelux biedt een breed ⁤scala ‍aan‍ elektrische scooters in de Benelux-regio.⁤ Of je⁢ nu op zoek bent naar een betrouwbare scooter voor dagelijks woon-werkverkeer⁣ of⁣ een milieuvriendelijke optie wilt ‍voor⁣ je vrijetijdsritten, bij⁣ Horwin Benelux ⁣vind‍ je ⁤zeker een scooter die aan jouw behoeften voldoet.

Met onze actuele prijzen kun je nu een⁢ elektrische scooter aanschaffen tegen⁤ een⁢ competitieve ‍prijs. Hier⁤ bij Horwin‍ Benelux begrijpen we ⁢dat ⁢prijs een ‌belangrijke⁤ factor is ‌bij het maken van ‍jouw keuze. Daarom hebben we onze prijzen zorgvuldig ⁤vastgesteld ​om ⁤ervoor te zorgen dat onze ​scooters betaalbaar zijn, zonder in te leveren op kwaliteit⁣ en ‍prestaties.

Onze⁤ elektrische scooters zijn verkrijgbaar‍ in verschillende modellen en‍ kleuren, zodat je jouw​ scooter kunt aanpassen aan‌ je ‌persoonlijke‌ stijl.‌ Daarnaast zijn onze ‍scooters uitgerust met ⁤geavanceerde functies, zoals een krachtige elektromotor, een ⁤duurzame accu en regeneratief remsysteem. Of je nu ‍kiest voor de klassieke S3, de sportieve S5 of de comfortabele S7, je kunt erop vertrouwen dat je een ⁢hoogwaardige⁢ scooter krijgt tegen een eerlijke prijs. Neem een kijkje op onze website ⁤voor ⁢een overzicht van de actuele prijzen en ontdek welke elektrische scooter het ⁢beste bij jou past.

6. Veranderingen in de prijsstructuur van ⁤Horwin Benelux per 1⁢ augustus 2023

Op 1 augustus 2023 zullen er belangrijke veranderingen plaatsvinden⁤ in de prijsstructuur van Horwin Benelux. Deze wijzigingen hebben tot doel om onze‌ klanten ⁤te voorzien‍ van een‍ beter‍ en transparanter prijsbeleid. Hieronder vindt u een overzicht‌ van de belangrijkste ​veranderingen die zullen worden​ doorgevoerd.

Hogere prijzen‌ voor model X en Y:

Met ingang van 1 augustus 2023 zullen de prijzen ​voor model X en Y van Horwin Benelux worden​ aangepast. ​Deze aanpassingen zijn het gevolg van stijgende kosten voor materialen ‍en productie. We begrijpen dat ⁢dit mogelijk ‍invloed kan hebben op onze klanten, maar⁤ we verzekeren‌ u dat‌ we ons best hebben gedaan​ om‍ de prijsstijgingen‌ tot een minimum ‌te beperken.

Vernieuwde prijsbepaling voor accessoires:

Een andere belangrijke verandering⁣ in ⁣de prijsstructuur is⁣ de vernieuwde‍ prijsbepaling voor accessoires.⁤ Vanaf 1 augustus 2023 zullen alle accessoires⁤ van Horwin Benelux ‍apart ⁣worden geprijsd. ⁢Dit stelt onze klanten in ⁢staat om ‍selectief en transparant accessoires aan ⁢te schaffen die‌ het beste passen bij hun behoeften. We hopen⁤ dat deze verandering uw ervaring met onze producten zal verbeteren en ⁤u ‍meer⁢ flexibiliteit geeft bij⁣ het samenstellen van uw Horwin-voertuig.

7. Horwin ⁤Benelux: Vergelijkende prijzen en kenmerken van elektrische modellen

Horwin Benelux is de ideale bestemming voor ⁣iedereen die geïnteresseerd is in elektrische modellen. Hier vind ‍je een overzicht van de verschillende modellen, inclusief hun prijzen ⁢en kenmerken. Of je nu op zoek bent⁢ naar​ een elektrische ⁢scooter of een elektrische fiets, ‍Horwin Benelux​ heeft voor elk wat wils.

De prijzen van de elektrische modellen bij Horwin Benelux ‍variëren, afhankelijk van het ⁢model en⁢ de ‌specificaties.⁣ Hieronder⁣ vind je enkele voorbeelden:

 • Horwin EK3: Deze ​elektrische scooter heeft ⁣een⁣ prijs van €1.999,-. Met een ⁤topsnelheid van 45 km/u en een bereik van 100⁤ km is het een goede keuze voor stedelijk ‌gebruik.
 • Horwin CR6: Deze ​elektrische ⁣fiets heeft⁢ een prijs van €2.299,-. Met een krachtige motor⁢ en een bereik tot 140 ‍km is het een ​ideale⁣ keuze voor ⁢lange ritten.
 • Horwin CR6 ⁣Pro: Deze elektrische⁣ fiets is⁢ verkrijgbaar voor €2.899,-. Met een geavanceerd remsysteem ‌en een bereik ​van maximaal 160 km is de CR6 Pro geschikt voor veeleisende fietsers.

Bij Horwin Benelux kun je niet alleen de ⁣prijzen van de ⁣elektrische⁤ modellen ⁢vergelijken, maar ook ⁣hun​ kenmerken. Denk hierbij aan zaken zoals het vermogen van de motor, de oplaadtijd, de maximale snelheid en het bereik. Op ‌basis van​ deze kenmerken ⁤kun je‌ een⁤ weloverwogen beslissing nemen en het model kiezen dat het‍ beste bij jouw behoeften past. Zo kun ​je zorgeloos​ genieten van ⁢de ‍voordelen van elektrisch rijden.

8. De impact‍ van de nieuwe prijslijst van Horwin Benelux⁣ op potentiële kopers⁤ en dealers

De ⁢nieuwe prijslijst⁢ van Horwin Benelux heeft een ‌aanzienlijke⁢ impact ⁤op zowel potentiële kopers als dealers. ⁢Hieronder bespreken we ⁤de⁣ belangrijkste ⁤aspecten⁤ van deze ⁣prijslijst​ en hoe‌ deze van⁤ invloed ⁢kunnen zijn op ​de markt.

Potentiële kopers:

 • Mogelijk hogere ‌aanschafkosten: De nieuwe prijslijst kan leiden tot hogere ⁢prijzen voor de ⁣elektrische scooters van Horwin Benelux. Dit kan een impact hebben op⁤ potentiële kopers die een beperkt budget hebben voor de aanschaf ‌van ​een nieuwe scooter.
 • Kosten en voordelenanalyse: Potentiële kopers moeten nu zorgvuldig de kosten en voordelen van het bezitten ‍van‍ een ⁢Horwin-scooter overwegen. Hoewel‍ de nieuwe⁣ prijslijst hogere ‌kosten​ met‍ zich meebrengt, moeten ze ook rekening houden​ met de voordelen van het gebruik ⁣van een milieuvriendelijke en energiezuinige‍ elektrische scooter.
 • Alternatieven overwegen: Vanwege ⁣de prijsstijging kunnen⁣ potentiële⁢ kopers ook alternatieve merken ‌en ​modellen⁣ gaan overwegen. Het is belangrijk ⁢dat ⁤Horwin Benelux de toegevoegde waarde ⁤van hun scooters​ communiceert om potentiële klanten te overtuigen van hun‍ superioriteit.

Dealers:

 • Gewijzigde winstmarges: De nieuwe ‌prijslijst kan ook van invloed zijn‍ op de winstmarges​ van dealers. Als de inkoopprijzen stijgen, kan dit de winstpotentie van dealers beïnvloeden. Ze moeten mogelijk hun verkoopstrategieën​ aanpassen om⁤ concurrerend te ‍blijven in de ‌markt.
 • Onderhandelingen met klanten: Dealers moeten⁢ mogelijk ⁤ook onderhandelen met klanten over de prijzen‍ van de Horwin-scooters. De hogere prijzen kunnen potentiële klanten⁢ afschrikken, ‍waardoor dealers‍ flexibel moeten zijn⁢ in hun ⁤benadering om deals te sluiten.
 • Producttraining en marketingondersteuning: Horwin ‍Benelux moet ⁣ervoor zorgen dat ‌dealers voldoende ⁣producttraining en⁢ marketingondersteuning krijgen ‌om de waardeproposities van de ‍elektrische ‍scooters effectief aan klanten te​ communiceren en hen te overtuigen van de voordelen.

is ⁢duidelijk merkbaar. Het‍ is belangrijk dat zowel⁣ potentiële⁤ kopers ⁢als dealers zich bewust zijn van ‍de veranderingen in prijzen ⁢en ‌strategieën om⁢ weloverwogen beslissingen ‍te kunnen nemen.

Veel gestelde vragen​ met antwoorden (Q&A)

Q: ⁣Wat is‌ de prijslijst⁢ van ⁣Horwin​ Benelux vanaf 1⁣ augustus 2023?
A: Hier⁢ vindt u ​de bijgewerkte⁢ prijslijst‍ voor de Horwin Benelux producten met ingang van 1 augustus 2023.

Q: ‍Welke ⁤veranderingen zijn er doorgevoerd in ⁢de prijzen van Horwin ⁣Benelux?
A: Er zijn enkele wijzigingen in prijzen doorgevoerd voor de⁣ producten van ‍Horwin Benelux vanaf 1 augustus ‍2023.⁣ De prijzen van ⁤bepaalde modellen zijn mogelijk aangepast,​ terwijl andere modellen ‌mogelijk dezelfde prijs behouden hebben.

Q: Kan ik de⁣ nieuwe prijzen van ​Horwin Benelux producten ergens raadplegen?
A: Ja, ​u kunt de⁢ nieuwe prijzen⁤ van de Horwin Benelux producten​ vinden in de ‌prijslijst die vanaf 1⁢ augustus 2023 van kracht ⁤is. Deze lijst kan worden geraadpleegd bij ⁢uw plaatselijke Horwin Benelux dealer of ​op de officiële website van ‍Horwin Benelux.

Q: Waar kan ik​ terecht voor meer informatie over de prijzen en modellen van Horwin⁢ Benelux?
A: Voor meer gedetailleerde informatie over de⁤ prijzen ⁣en ⁢beschikbare modellen van Horwin Benelux kunt u contact‍ opnemen met uw dichtstbijzijnde ​Horwin Benelux ⁢dealer. ‍U kunt ook de officiële website van ⁢Horwin Benelux bezoeken, waar u gedetailleerde specificaties en ‌prijzen van ⁤de​ verschillende modellen kunt vinden.

Q: Zal er in de ‌toekomst nog verdere wijzigingen in de prijzen van Horwin Benelux producten zijn?
A: ⁢Het is mogelijk dat er in‍ de toekomst ⁣nog verdere⁣ wijzigingen in de prijzen van ⁣Horwin Benelux producten worden doorgevoerd. Het ​wordt aanbevolen om regelmatig contact te houden met uw Horwin ⁣Benelux dealer of ⁤de officiële website te raadplegen voor eventuele ⁢updates⁢ of prijswijzigingen.

Q: Zijn⁣ er nog andere⁤ informatie of‍ aanpassingen⁣ die‍ ik moet weten ‍over de nieuwe prijslijst van Horwin Benelux?
A:⁣ Naast de ⁢prijsaanpassingen⁤ kunnen er andere⁢ relevante⁣ informatie of aanpassingen zijn‌ die⁤ van invloed⁣ kunnen zijn op de⁢ producten of diensten van Horwin ‌Benelux.⁣ Het ⁤is raadzaam om ⁢contact⁤ op‍ te nemen ‌met uw plaatselijke‍ dealer ⁢of ​de officiële website van Horwin Benelux voor ⁣de meest actuele⁢ informatie over garantie, service of eventuele toevoegingen aan het assortiment.

Bedankt voor het ⁢lezen ⁤van onze prijslijst voor Horwin Benelux per 1 augustus 2023. We hopen ⁤dat deze informatie nuttig voor u is geweest⁤ en dat⁤ het‍ u heeft⁢ geholpen bij het verkrijgen⁤ van‍ inzicht in de prijzen‍ van onze producten. Bij⁤ Horwin‌ Benelux streven we ernaar om onze klanten​ te⁣ voorzien⁣ van hoogwaardige‍ en ‌betaalbare‌ elektrische voertuigen.

Het doel van deze prijslijst was om een⁢ duidelijk overzicht te bieden van onze verschillende producten en hun bijbehorende prijzen. We begrijpen dat⁢ prijzen enigszins kunnen variëren, ​afhankelijk van verschillende factoren, en we raden u aan contact op⁤ te nemen​ met een van⁢ onze ​geautoriseerde ​dealers⁢ voor ​de ⁢meest actuele informatie.

Bij ⁤Horwin Benelux ‌zijn we toegewijd aan het bieden van uitstekende ‌klantenservice en het ‌voldoen aan de⁢ behoeften van onze klanten. Mocht ⁣u vragen ⁢hebben over​ onze prijslijst, producten of aanvullende informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team ⁢staat voor u klaar​ om u te helpen.

Houd ⁤er rekening mee dat de prijzen ⁢en specificaties zoals ‌vermeld in deze prijslijst onderhevig kunnen⁢ zijn aan wijzigingen. We raden u‌ daarom aan om regelmatig onze ⁢website te bezoeken of contact⁣ op te nemen met een van onze geautoriseerde dealers voor de⁢ meest actuele ⁣informatie.

Nogmaals bedankt voor uw interesse in Horwin Benelux en we hopen ​u‍ binnenkort als tevreden klant ​te mogen⁢ verwelkomen.

Rate this post

Plaats een reactie